امتیاز موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ساندویچ پانل
#1
ساندویچ پانل ماموت به گونه ای ساخته شده است که از دو سو به لایه های پوششی محدود میشود. در میان لایه ها یک عایق ( همان هسته ساندویچ پنل) قرار دارد. این ماده عایق بسیار نرم و سبک است. مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری ماموت در ضخامت های ۱۰ ، ۸ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۱۲٫۵ ، و ۱۵ سانتی متر است. عرض ۱٫۱۶ متر و عرض مفید ۱٫۱۴ و  ساندویچ پنل های سقفی ماموت در ضخامت های مختلف ۱۰ ، ۸ ، ۶ ، ۵ ، ۴ ، ۳ ، ۱۲٫۵ ، و ۱۵ سانتی متر و عرض ۱٫۰۸ متر می باشند. طول متغیر بر اساس درخواست و سفارش مشتری تولید می گردد. ( ازحداقل ۲ متر تا حداکثر  ۱۳ متر).

سبکی ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎی ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪﻩ ﺍﺯ ساندویچ‌ پانل ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺩﻳﮕﺮ ﻣﺼﺎﻟﺢ، ﺳﺮﻋﺖ ﺣﻤﻞ ﻭ ﻧﻘﻞ ﻭ ﺳﻬﻮﻟﺖ ساندویچ‌ پانل ﺩﺭ ﺍﺭﺗﻔﺎﻉ، ﻣﻘﺎﻭﻣﺖ ﺯﻳﺎﺩ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﻧﻴﺮﻭﻫﺎی برشی ﻧﺎشی ﺍﺯ ﺯﻟﺰﻟﻪ، ﻋﺎﻳﻖ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺮﺍﺭﺕ، ﺑﺮﻭﺩﺕ، ﺭﻃﻮﺑﺖ ﻭ ﺻﺪﺍ، ﻣﻘﺎﻭﻡ ﺩﺭ ﺑﺮﺍﺑﺮ ﺁﺗﺶ ﺳﻮﺯی به علت ﻭﺟﻮﺩ ﻗﺸﺮﻫﺎی ﺑﺘﻮنی ﻃﺮﻓﻴﻦ ساندویچ‌ پانل، ﻧﻔﻮﺫ ﻧﺎﭘﺬﻳﺮی ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﺸﺮﺍﺕ، ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺣﻤﻞ ﻭ به کارﮔﻴﺮی ساندویچ‌ پانل ﺩﺭ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺻﻌﺐ‌ﺍﻟﻌﺒﻮﺭ ﺟﻬﺖ ﺍﺣﺪﺍﺙ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺪﻭﻥ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﺎﺭﮔﺮﺍﻥ ﻣﺘﺨﺼﺺ، ﺩﺳﺘﻴﺎبی ﺑﻪ ﻓﻀﺎی ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ به علت ﺿﺨﺎﻣﺖ ﻧﺎﭼﻴﺰ ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎی ساندویچ‌ پانل، ﺁﺯﺍﺩی ﻋﻤﻞ ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻃﺮح‌های ﻣﺘﻨﻮﻉ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺍﻧﻌﻄﺎﻑ ﭘﺬﻳﺮی ﻗﻄﻌﺎﺕ ﭘﻴﺶ ﺳﺎﺧﺘﻪ ساندویچ‌پانل، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ پی ﺳﺎﺯی ﻭ ﺍﺳﮑﻠﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن‌های ﺑﻠﻨﺪ ﻣﺮﺗﺒﻪ به دلیل ﻭﺯﻥ ﺍﻧﺪﮎ ﻗﻄﻌﺎﺕ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺩﻳﻮﺍﺭ ساندویچ‌ پانل، ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﻬﻮﻳﻪ ﻣﻄﺒﻮﻉ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﻳﺎ ﺯﻣﺴﺘﺎﻥ به دﻟﻴﻞ ﺟﻠﻮﮔﻴﺮی ﺍﺯ ﺗﺒﺎﺩﻝ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﻭ ﻳﺎ ﺑﺮﻭﺩﺕ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺻﺮﻑ ﺍﻧﺮﮊی ﮐﻤﺘﺮ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻋﻤﺮ ﻣﻔﻴﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻭ ﺩﺳﺘﮕﺎه‌های ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتی ﺁﻥ، ﻋﺪﻡ ﻧﻔﻮﺫ نسبی ﺁﻟﻮﺩگی ﺻﻮتی ﻭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺁﺭﺍﻣﺶ ﺑﺮﺍی ﺳﺎﮐﻨﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺩﺭ ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺰﺭﮒ، ﺑﺎﺯﮔﺸﺖ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬﺍﺭی ﺩﺭ ﺍﻣﻮﺭ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺳﺎﺯی ﺩﺭ ﮐﻮﺗﺎه‌ترین ﺯﻣﺎﻥ، ﻋﺒﻮﺭ ﺩﺍﺩﻥ ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی ﺁﺏ ﻭ ﻓﺎﺿﻼﺏ ﻭ ﺑﺮﻕ ﻭ ﺗﻠﻔﻦ ﺑﻪ ﺳﺎﺩگی ﺍﺯ ﺯﻳﺮ ﺷﺒﮑﻪ ﭘﺎﻧﻞ ﻭ ﻧﺼﺐ ﭼﻬﺎﺭﭼﻮﺏ ﺩﺭب‌ها ﻭ ﮐﻼﻑ ﻓﻠﺰی ﭘﻨﺠﺮﻩﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺑﺘﻦ ﭘﺎشی ﻭ ﮐﻼً ﺍﺟﺮﺍی ﺗﺄﺳﻴﺴﺎﺕ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﺑﺎ ﮐﻤﺘﺮﻳﻦ ﻫﺰﻳﻨﻪ، ﻋﺪﻡ ﻧﻴﺎﺯ ﺑﻪ ﮐﻨﺪﻩ ﮐﺎﺭی ﻭ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺗﺄﺳﻴﺴﺎتی ﺩﻳﻮﺍﺭﻫﺎ ﻭ ﺳﻘﻒ ﻭ ﺩﺭ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻋﺪﻡ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﻧﺨﺎﻟﻪ‌ﻫﺎی ﺍﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﮐﻪ ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮیی ﺩﺭ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻭ ﻭﻗﺖ ﺭﺍ به دنبال ﺩﺍﺭﺩ
پاسخ


پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان